Skip to main content

Om RAAD

Vi bygger fremtidens valg på fortidens erfaringer. Vår kompetanse er våre kunder sin trygghet.

Historien

RAAD fisjonerte 1. mai 2022 ut fra entreprenøren Flaget AS, og er i dag eid  51% av Flaget-gruppen og 49% av de ansatte. Vi er samlokalisert og samarbeider tett med Flaget, i så vel utviklingsprosjekter i egen regi som i total- og samspillsentrepriser. Som Flaget er også vi opptatt av å levere varig kvalitet.

Vår erfaring med tegnetjenester strekker seg tilbake til 1984. Innen prosjektering av konstruksjonssikkerhet har vi opparbeidet oss kompetanse og erfaring siden 2009.

I dag er vi sju ansatte som har kunnskap innen alt fra arkitekturprosjektering, byggesøknader, energiberegninger, konstruksjonssikkerhet og uavhengig kontroll.

Om oss

Vi fyller rollene som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitektur i tiltaksklasse 1, samt prosjekterende av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. Vi tilbyr byggeteknisk rådgivning til både små og mellomstore prosjekter, enten det gjelder rehabilitering eller nybygg.

Arbeidet spenner vidt; fra tilbygg til, og nybygg av boliger, støttemurer, hytter, leiligheter og fritidsleiligheter, næringsprosjekter, broer og andre konstruksjoner.

I tillegg til å forstå kundens behov er vi opptatt av å finne løsninger som er praktisk gjennomførbare, solide og økonomisk gunstige. Vi benytter de materialene som samlet gir det beste resultatet, enten det er ved bruk av betong, trekonstruksjoner eller stål. Desto tidligere vi involveres i prosjektene, jo større påvirkning har vi på resultatet og målet om et vellykket prosjekt og et bærekraftig bygg.

I samarbeid med vår hovedaksjonær Flaget-gruppen har vi god tilgang på varierte og spennende oppdrag. Vi bistår private, entreprenører, samt andre byggherrer og næringsdrivende med å gjøre effektive og solide valg i sine byggeprosjekter. Geografisk befinner de fleste av våre prosjekter seg innenfor regionene Viken og Oslo, med hovedvekt på aksen mellom Kongsberg og Oslo.

For oss er ingen jobber for små og vi arbeider i alle faser av prosjektene fra konseptutvikling til detaljprosjektering og ferdigattest.

I samarbeid med vår hovedaksjonær Flaget-gruppen har vi god tilgang på varierte og spennende oppdrag.

Samarbeidspartnere

På prosjektbasis samarbeider vi også med andre rådgivere, blant annet for å bedre vår kapasitet eller for å utfylle fagkunnskap vi selv ikke huser, noen av disse er:

Kunder

Tegnetjenester, arkitekturprosjektering og rollen som ansvarlig søker utføres i hovedsak for private oppdragsgivere, mens vår konstruksjonstekniske prosjektering, bygningsfysiske rådgivning og uavhengige kontroll i stor grad tilbys ovenfor profesjonelle byggherrer, entreprenører og næringsaktører. Noen av våre øvrige kunder presenteres under:

Er du vår nye medarbeider?

Vi jobber kontinuerlig med å styrke vår kompetanse, slik at vi kan gi best mulig rådgivning og service til våre kunder. Gjennom nyansettelser styrker vi teamet og øker vår kapasitet.

Vi har for tiden ingen stillinger utlyst, men er åpne for å knytte til oss relevant kompetanse. På den måten kan vi hele tiden forbedre oss. Vi vektlegger godt arbeidsmiljø og søker medarbeidere med faglig tyngde og gode samarbeidsevner.

Om du er enten:

  • erfaren sivilarkitekt med ønske om fagansvar
  • byggesaksbehandler
  • byggingeniør med FEM-kompetanse, eller
  • bygningsfysiker

– og tenker at RAAD virker som en spennende arbeidsplass hører vi gjerne fra deg! Send oss en gjerne åpen søknad med vitnemål og CV, så tar vi kontakt med deg om det er aktuelt.

Send oss en søknad