Skip to main content

Ansvarlig søker

Som ansvarlig søker koordinerer vi byggesaksprosessen, og er kundens kontaktpunkt i møtet med offentlige myndigheter.

Ansvarlig søker (SØK)

Tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven må ha et foretak som står som ansvarlig søker. Som ansvarlig søker koordinerer vi byggesaksprosessen, og er kundens kontaktpunkt i møtet med offentlige myndigheter. RAAD AS har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2.

Som ansvarlig søker kan vi bistå med:

  • Forhåndskonferanse
  • Nabovarsler
  • Søknad om tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven
  • Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven
  • Innhenting av nødvendige uttalelser, tillatelser og dokumentasjon
  • Gjennomføringsplan
  • Innhente samsvarserklæringer fra prosjekterende, utførende og kontrollerende
  • Ferdigattest