Skip to main content

Arkitekturprosjektering

Våre tekniske tegnere har lang erfaring med arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1.

Arkitekturprosjektering (ARK)

Vi er opptatt av god dialog med kunden, og fokuserer på å forstå kundens behov og ønsker, samtidig som krav i byggeteknisk forskrift ivaretas. Vi jobber for å finne løsninger som er enkle, solide, praktiske og økonomisk gunstige.

RAAD AS har sentral godkjenning for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2.

Vi ivaretar kundens behov og ønsker gjennom planleggingsfasen, og bistår også i søknadsprosessen mot kommunen som ansvarlig søker.

Se våre prosjekter innenfor arkitekturprosjektering

Prosjekter

Vi tilbyr teknisk tegning blant annet for:

  • Flermannsboliger
  • Enebolig
  • Hytter
  • Tilbygg
  • Påbygg
  • Garasje
  • Bruksendring

Vi ivaretar kundens behov og ønsker gjennom planleggingsfasen og bistår også i søknadsprosessen mot kommunen som ansvarlig søker.