Skip to main content

Bygningsfysikk

Vi utfører energiberegninger og bygningsfysisk rådgivning for mindre prosjekter.

Bygningsfysikk (RIBfy)

Vi utfører energiberegninger og bygningsfysisk rådgivning for mindre prosjekter. Varmeisolering og fuktsikring er sentrale teamer innen bygningsfysikk. RAAD har sentral godkjenning for prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1.

Vi tilbyr

  • Energiberegning for boliger og næringsbygg i tiltaksklasse 1, vha. Simien.
  • Evaluering av bygningsfysikk mot energikrav i byggeteknisk forskrift
  • Detaljtegninger