Skip to main content

Bærekraft

Byggene våre spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Vi skal ta de riktige valgene og påvirke våre kunder til å ta bærekraftige valg. Klimagassutslippet fra bygg påvirkes av produktene vi velger, hvor de kommer fra og i forhold til energibruken. Vi må utvikle energieffektive bygg med lavt klimaavtrykk og klimatilpasset utforming.

Vi skal optimalisere konstruksjoner og arealer. For konstruksjon handler det om å velge rett materiale på rett sted og å optimalisere bærekonstruksjonen så materialmengden blir lav. For tegning gjelder det å utnytte plassen og ressursene godt og effektivt. Ved å skape fleksible arealer, gir vi mulighet for lang levetid, selv ved endrede behov.

Vi skal velge robuste løsninger som er praktisk gjennomførbare, solide og økonomisk gunstige. For å få til det må vi må ta hensyn til omgivelsene og påkjenninger fra vær og vind.

Klimagassutslippet til materialer påvirkes av råmaterialene, produksjon, transport og restverdi. Vi skal velge materialer med lavt klimagassutslipp, og oppfordre kunder og samarbeidspartnere til det samme.

Materialvalgene påvirker miljøprofilen i alle bygg, men ikke alle materialer egner seg til å løse alle typer konstruksjoner. Optimalisering i forhold til type materiale, og ikke minst mengde av stål og betong er viktig for oss i RAAD. Hvis vi ser at en konstruksjon er løsbar på en rasjonell og effektiv måte med treverk ønsker vi også å utfordre våre oppdragsgivere på dette, som et ledd i vår miljøprofil. Ved å bidra med kompetanse om byggematerialene kan vi ved ulike miljøsertifiseringsordninger for bygg også kunne påvirke miljøregnskapene i positiv retning.

Sammen med vår hovedaksjonær, Flaget Gruppen, skal vi gi våre kunder varig kvalitet.