Skip to main content

Konstruksjonssikkerhet

Med bred og variert erfaring jobber vi for å finne løsninger som er enkle, solide, praktiske og økonomisk gunstige.

Konstruksjonssikkerhet (RIB)

Vi har solid kompetanse innen prosjektering og rådgivende ingeniørtjenester for bygg og andre konstruksjoner i stål, betong og tre. Med bred og variert erfaring jobber vi for å finne løsninger som er enkle, solide, praktiske og økonomisk gunstige. Vi samarbeider tett med byggherrer, arkitekter og entreprenører for å finne de beste løsningene for prosjektet. RAAD AS har sentral godkjenning for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2.

Se våre prosjekter innenfor konstruksjonssikkerhet

Prosjekter

Vi tilbyr

  • Konstruksjonsteknisk- og byggeteknisk rådgivning
  • Statiske beregninger og dimensjonering
  • Prosjektering av tre-, stål, mur-, og betongkonstruksjoner
  • Utarbeidelse av arbeidstegninger, armeringstegninger og bøyelister
  • Stabilitets- og jordskjelvberegninger
  • Underlag for kravspesifikasjon ifbm. totalentrepriser (forprosjekter)