Skip to main content

Tjenester

Vi bistår med arkitektur, byggesøknader, konstruksjonsteknisk dimensjonering, energiberegninger og uavhengig kontroll. RAAD er en pålitelig samarbeidspartner i alle fasene av ditt byggeprosjektet, fra idéutvikling til ferdigattest.

Arkitektur

Vårt arkitektteam har lang erfaring med arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 og 2.

Mer om arkitektur

Ansvarlig søker

Som ansvarlig søker koordinerer vi byggesaksprosessen og er kundens kontaktpunkt i møtet med offentlige myndigheter.

Mer om ansvarlig søker

Konstruksjonssikkerhet

Vi har solid kompetanse innen prosjektering og rådgivende ingeniørtjenester for bygg og andre konstruksjoner i stål, betong og tre.

Mer om konstruksjonssikkerhet

Bygningsfysikk

Vi utfører energiberegninger og bygningsfysisk rådgivning for mindre prosjekter.

Mer om bygningsfysikk

Uavhengig kontroll

RAAD har sentral godkjenning for kontroll av bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2.

Mer om uavhengig kontroll