Omsorgssenter

Fyri Sports Club

St. Olavs gate 5-9

Lager for alle

Aksen næringspark

Enebolig i tre

Ambulansestasjon