Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS har i samarbeid med Asker kommune bygget en velodrom for sykling på Langenga i Asker.

Prosjektet er todelt, og består i tillegg til sykkelvelodromen av et næringsbygg på 8000 m2. Velodrombygget strekker seg over ca 7500 m2, og inneholder i tillegg til en 200 meters velodrom også en flerbrukshall, rom for ulike trenings- og behandlingsfasiliteter, kantine, klubblokaler, garderober, samt lagre.Det 6 etasjes høye næringsbygget inneholder kontorer, barnehage med uteareal på taket av sykkelvelodromen, skole, sykkelbutikk/-utleie og tekniske rom for begge byggene.

Raad har vært engasjert av byggherren som uavhengig kontrollør av konstruksjonssikkerhet for både utførelse og prosjektering, og har kontrollert følgende ansvarsretter i prosjektet:
Prosjekterende av betongfundamenter / plasstøpte betongkonstruksjoner: Sivilingeniør Will Arentz
Prosjekterende av stål og prefab: Djerving/Norconsult
Utførende av betong: Trio betong
Utførende av stål og prefab.: Norske bæresystemer

Prosjektet har vært under utvikling og bygging i tidsrommet 2016-2023, og har kostet omlag 600 MNOK.

Byggherrerepresentant: P7 prosjekt
Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen
Illustrasjon: Arkitektgruppen Drammen
Bilde av utendørs byggeplass: Budstikka