Vasshjulet var drivverket for Østmorksaga, en av de største sagene i området og en av de siste vanndrevne oppgangssagene som var i bruk i Norge. Sagverket ble nedlagt i 1953, men Vasshjulet står igjen som ett av Lørenskogs viktigste kulturminner. Restaurering av vasshjulet i 2019–2020. Vårt oppdrag var dimensjonering av peler, betong- og stålkonstruksjon for hovedentreprenør Finstad & Jørgensen AS.

Byggherre: Lørenskog kommune
Totalentreprenør: Finstad & Jørgensen
Arkitekter: L2 arkitekter
Stålentreprenør: Montasjeservice
Foto: Hundven-Clements photography