For Toyota Hokksund har vi tegnet et nytt verkstedbygg som tilbygg til eksisterende lokasjon på Sundmoen i Hokksund. Det nye verkstedet blir på 600m2. I tillegg bygges tilbygget sammen med eksisterende bebyggelse med et takoverbygg på 400m2.

Flaget har fått jobben med byggingen for Funnemark, og Raad bistår videre som ansvarlig søker og arkitekt, samt rådgivende innen byggeteknikk og bygningsfysikk.

Prosjektet ferdigstilles i 2025.