Midtfylket entreprenør bygger St. Olavs gate 5-9 i Drammen sentrum, for Origo Eiendom AS. Bygget blir delvis reist fra grunnen av og delvis oppført som påbygg til eksisterende bebyggelse, hvor Condelica fortsatt skal ha tilhold i 1. etasje. De nyoppførte lokalene skal fungere som administrasjonskontorer for NAV. Bygningen strekker seg over fire etasjer, i tillegg til kjeller, og det totale bruksarealet utgjøre ca. 3300 kvadratmeter.

Raad har prosjektert hel bunnplate over kalkstabilisert grunn, samt vanntett kjellervegger for nybygget. I tillegg har vi bidratt med kapasitetsvurdering for og forsterkningstiltak i eksisterende bygg. Prosjekteringen har pågått i 2024, og prosjektet forventes ferdigstilt sen vinter 2025.

Totalentreprenør: Midtfylket entreprenør AS
Betongentreprenør: Dag Arne Nilsen avd. Kongsberg
Prefab.: Loe/ VS element/ Bomekan
Arkitekt: Arkitektkompaniet AS
Illustrasjoner: Arkitektkompaniet AS