På Gustadhøgda, langs Eikerveien mellom Åmot og Geithus, i Modum kommune, arbeider Raad med et forslag til fortetting innenfor deler av reguleringen for Kaldakerskogen. Eiendommen ligger i et eksisterende boligområde (eldre og nye boliger). Planområdet ønskes tilrettelagt for en kombinasjon av tomannsboligbebyggelse og rekkehus tilpasset omgivelsene og omkringliggende bebyggelse. Den eksisterende bebyggelsen på eiendommen forutsettes fjernet.

Situasjonsplanen viser et forslag til mulig utnyttelse av eiendommen, og 3D-illustrasjonen viser en mulig presentasjon av bygningsvolumene, men planen er ikke endelige. Prosjektet er gitt arbeidsnavnet Solheimtunet.

Eiendomsutvikler: Midtfylket entreprenør AS