På oppdrag fra Midtfylket entreprenør AS har Raad hatt ansvaret som ansvarlig søker og som arkitekturprosjekterende fra gitt rammetillatelse til ferdigattest. Vi overtok prosjektet etter et forprosjekt fra Friis arkitekter. Raad har også hatt ansvaret for bygningsfysikk og prosjektering av konstruksjonssikkerhet for fundamentene.

Bygget rommer 1100 m2 med butikklokaler ihht. Rema 1000 sin konseptmanual. Bygget er fundamentert på steinmasser over fjell, og er ellers bygget med stålbæresystem og sandwich yttervegger..

Prosjektet ferdigstilles i august 2024.

Totalentreprenør: Midtfylket entreprenør AS