Bygget hadde stått tomt i noen år før tiltakshaver bestemte seg for å rehabilitere hele huset. Det er forsøkt å beholde den opprinnelige stilen så mye som mulig og heller lene oss mer over på fullstendig sveitserstil. Det er få endringer på rominndelingen inne, men alt er restaurert. I tillegg hadde tiltakshaver et stort ønske om en stor overbygd terrasse. I utgangspunktet hadde ikke disse typiske våningshusene annet

overbygd areal enn et mindre overbygd areal ifm. med en åpen «fin-inngang» midt på langsiden eller evt. det samme på langsiden ut fra stue. Da gjerne som en innglasset veranda.  Resultatet for overbygg ble et tilbaketrukket tilbygg i gavl med samme stil som huset for øverig. Gro var prosjekterende for arkitektur og lokalt snekkerfirma ansvarlig søker og utførende tømrer.