I desember 2022 vedtok kommunestyret i Gjøvik kommune å ut et nytt omsorgssenter i Snertingdal med alle funksjoner. Prosjektet inneholder legesenter, produksjonskjøkken, kafe, dagsenter, i tillegg til 16 plasser i bokollektiv og 16 omsorgsboliger.

Syljuåsen er valgt som entreprenør for arbeidet. Raad er engasjert som rådgivende ingeniør trekonstruksjoner av Norske bæresystemer, som selv står for montasjen. Det skal i løpet av høsten 2024 leveres og monteres ca. 900 m3 limtre og massivtre. Bygget ferdigstilles innen utgangen av 2025.

Byggherre: Gjøvik kommune
Totalentreprenør: Syljuåsen
Bæresystemer: Norske bæresystemer
Limtre og massivtre:
Splitkon
Arkitekt:
Bjørnstad prosjektering AS