På den gamle Mile-tomta i Mjøndalen bygger Lager for alle 75 lagerseksjoner i første byggetrinn. Total er det snakk om 5 bygg på til sammen ca. 10 000 m2. Raad er engasjert av Seltor for prosjektering av gulv / fundamenter for byggene. Grunnen består av gammel søppelfylling, så forurensning, setningsfare og gasslekkasjer har vært temaer i prosjektets tidlige fase. Alle byggene fundamenteres på hel bunnplate, med fiberarmering. Flaget utfører støpearbeidene.

Byggherre: Lager for alle
Totalentreprenør: Seltor, avd. Drammen
Betongentreprenør: Flaget AS
Stålentreprenør:
Bomekan
Arkitekt og ansvarlig søker: 
Outline Arkitektur
Rådgivende ingeniør betong: 
RAAD 
Rådgivende ingeniør stål:
Jan Erik Gauksrud