Ny hovedbygning på småbruk der hele bygget i to etasjer er i laftet tømmer. Det er flere bygninger av eldre dato rundt tunet, og den gamle låven er også laftet. Her er det tatt hensyn til eksisterende bygninger ved valg av byggeteknikk, samt ved å bygge bolig i laftet tømmer får man solide, bærekraftige og sunne bomiljøer.