På oppdrag fra Ormåsen Utbygging AS har Raad vært ansvarlig søker og prosjekterende av betongkonstruksjonene for den nye kulverten over Jungerveien på Ormåsen i Øvre Eiker kommune. Kulverten skal betjene skiløypene i området og sikre beboere og besøkende på Ormåsen fri ferdsel ut i de flott naturområdene vest for boligfeltet. 

Kulverten er fundamenter på fjell og prosjektert etter retningslinjene til Statens vegvesen, med særlig fokus på håndbok N400 Bruprosjektering. Betongarbeidene for kulverten ble ferdigstilt sommeren 2023. 

Tiltakshaver: Ormåsen utbygging AS
Rådgivende ingeniør bygg/ansvarlig søker: RAAD
Graveentreprenør: Brødrene Warloff AS
Betongentreprenør:
Flaget AS
Prosjektering av teknisk infrastruktur:
Sweco
Uavhengig kontroll:
SafeControl