Lokale grunneiere i samarbeid med Flaget Gruppen har utviklet 5 leilighetsbygg mellom Hemsedal skisenter og sentrum, med Fyri som nærmeste nabo. Hvert bygg har 16 leiligheter, og det er felles parkeringskjeller. Konstruksjon i betong, stål og limtre.

Entrepenør: Flaget AS

Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen AS

https://flagetas.no/Vister • Hemsedals nye midtpunkt