Disse husene blir også kalt Økohus. Den opprinnelige idéen til et billig, modulbaser økohus kom fra Oso-gründer Reidar Braathen. Konseptet er videreutviklet i samarbeid med Flaget og det er bygget mange slik hus for kunder og for salg.

Dette er arealeffektive og økonomiske boliger over to plan. De er i utgangspunktet tenkt for relativt flate tomter, men det kan også bygges med kjeller for å tilpasses skråtomter. Husene blir fremdeles bygget med elementer, noe som gir kort byggetid.