På toppen av Oslo er det bygget et spektakulært hus, på en fantastisk utsiktstomt. Med utsikt følger både høyde og terreng, og igjen dertil utfordrende grunn- og fundamenteringsarbeider. Vegger og dekker, inkl. tak er plasstøpt. Det samme gjelder utvendige murer og dekket i gårsplassen. Hjørnet av terrassen krager ut 8m i friluft, og har innslag av glassgulv -en luftig opplevelse.

Raad har prosjektert stål- og plasstøpte betongkonstruksjoner.

Byggherre: Privat
Totalentreprenør: Bagn og Krogh AS
Betongentreprenør.: Rino Borgersen AS
Graveentreprenør: Brevik AS
Arkitekt: Arkitektværelset
Illustrasjon: Arkitektværelset