Boligene på Korpåsen består av tre bygninger med fire leiligheter i hver, rundt et felles gårdstun. Boenhetene er fullverdige leiligheter, med tilhørende felles oppholdsrom, kjøkken, kontorplasser, personalrom og rom for nattevakter.

Boligene er svært energieffektive med nær nullenergi-standard, og vil få tilført lokal fornybar energi fra energibrønner og solceller.

Vi var engasjert av totalentreprenøren Finstad & Jørgensen, og har bistått med konstruksjonsteknisk prosjektering av fundamenter i betong og bæresystem i synlig massivtre og limtre.

Entrepenør: Finstad & Jørgensen
Byggherre: Asker Kommune
Massivtre: Splitkon
Bilder fra: Finstad & Jørgensen