Nytt undervisningsbygg på Ås videregående skole. Konstruksjon av søyler og bjelker i limtre, dekker og avstivende veggskiver i massivtre. Vi ble engasjert av Straye Trebygg, og har samarbeidet med Roar Jørgensen AS om trekonstruksjonene. Bygget er sertifisert som BREEAM-NOR Excellent.

Byggherre: Viken fylkeskommune
Entrepenør: JI bygg
Leveranse av limtre og massivtre: Splitkon
Montering av limtre og massivtre: Straye trebygg
Fotograf: Hundven-Clements Photography