Sommer og høst 2023 bygget Flaget et nytt industribygg for Baneservice, som tilbygg til Aksen næringspark, i Semsveien, Hokksund. Tilbygget er på ca. 2000 m2, hvorav mesteparten er åpen med gitterdragere, søyler og kranbaner. Lokalene inneholder også en liten kontordel over to etasjer.

Tiltakshaver: Rune Isachsen Holding AS
Entreprenør: Flaget AS
Rådgivende ingeniør bygg:
RAAD
Graveentreprenør:
Bergsand AS
Stålkonstruksjoner:
Bomekan
Arkitekt/ansvarlig søker:
Dark Drammen