Skip to main content

Gjennom 2023 jobbet Raad sammen med Flaget for å bli ISO-sertifisert, og 10.01.2024 hang beviset på veggen.

ISO-sertifisering er en frivillig kvalitetsprosess der organisasjonen blir vurdert og godkjent av et uavhengig sertifiseringsorgan ihht. internasjonale standarder fastsatt av International Organization for Standardization (ISO). 

Flaget og Raad har etablert et ledelsessystem i henhold til kravene i  

  • NS-EN ISO 9001:2015 – kvalitetsstyring 
  • NS-EN ISO 14001:2015 – miljøstyring 
  • NS-ISO 45001:2018 – ledelsessystemer for arbeidsmiljø 

NS-EN ISO 9001:2015 – kvalitetsstyring

Kvalitetsstyringsstandarden setter krav til organisasjonens evne til å levere produkter og tjenester som oppfyller kundens behov og forventninger. For å få til dette fokuserer ISO-arbeidet på å dokumentere og måle kvalitetssystemene, prosesstyring, kvalitetsledelse og kundefokus. 

NS-EN ISO 14001:2015 – miljøstyring

Hensikten med miljøstyringssystemet er å etablere et styringssystem for miljøledelse som bidrar til å indentifisere, kontrollere og redusere bedriftens miljøpåvirkning. Ved å kjenne gjelde lovverk, samt vår egen miljøpåvirkning, kan vi bidra til å jobbe mot en stadig mer bærekraftig utvikling.  

NS-ISO 45001:2018 – ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Arbeidet med ISO45001 bidrar til å indentifisere og håndtere mulige risikoer og farer knyttet til arbeidsmiljø. Dette bidrar til et tryggere og sunnere arbeidsmiljø, samt styrket omdømme. Sertifiseringen bidrar også til at vi er i bedre samsvar med alle lovpålagte krav. 

 

Hovedtanken bak sertifiseringsarbeidet er å oppnå kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen revideres derfor årlig. 

 

Vi er også ila. 2024 registrert i StartBank. 

Fortell oss hva du mener