Skip to main content

Flaget har vunnet konkurransen om å levere lokaler til konseptet «Familens hus» i Modum kommune. 

Familiens hus er tverretatlig kommunalt tilbud innenfor helse og undervisning, og består blant annet av helsestasjon, barnevern og PP-tjenestene. 

Kommunen trenger nye kontorlokaler til disse funksjonen for å kunne jobbe effektivt med å fremme helse for barn, unge og foreldre ut fra en helhetlig livssituasjon, samt å styrke barn og ungdoms oppvekstvilkår.  

Lokasjonen som er tilbudt er Hovdeveien 4, sentralt i Vikersund. Her har Arkitektgruppen Drammen på oppdrag fra Flaget utviklet et nytt kontorbygg over tre etasjer, på til sammen ca. 2500 m2. 

Gjenbruk av eksisterende materialer og bebyggelse, den sentrale beliggenheten, gode planløsninger og miljøaspektet i materialvalg og gjennomføringsfasen var suksesskriterier i tildelingen. 

Vi i Raad ser frem til å være en del av dette spennende prosjektet som prosjekterende av konstruksjonssikkerhet. 

Illustrasjoner fra Arkitektgruppen Drammen

Fortell oss hva du mener