Skip to main content
Alle innlegg av

Anette

Familiens hus – Vikersund

Av Nyhet Ingen kommentarer

Flaget har vunnet konkurransen om å levere lokaler til konseptet «Familens hus» i Modum kommune. 

Familiens hus er tverretatlig kommunalt tilbud innenfor helse og undervisning, og består blant annet av helsestasjon, barnevern og PP-tjenestene. 

Kommunen trenger nye kontorlokaler til disse funksjonen for å kunne jobbe effektivt med å fremme helse for barn, unge og foreldre ut fra en helhetlig livssituasjon, samt å styrke barn og ungdoms oppvekstvilkår.  

Lokasjonen som er tilbudt er Hovdeveien 4, sentralt i Vikersund. Her har Arkitektgruppen Drammen på oppdrag fra Flaget utviklet et nytt kontorbygg over tre etasjer, på til sammen ca. 2500 m2. 

Gjenbruk av eksisterende materialer og bebyggelse, den sentrale beliggenheten, gode planløsninger og miljøaspektet i materialvalg og gjennomføringsfasen var suksesskriterier i tildelingen. 

Vi i Raad ser frem til å være en del av dette spennende prosjektet som prosjekterende av konstruksjonssikkerhet. 

Illustrasjoner fra Arkitektgruppen Drammen

ISO-sertifisert

Av Nyhet Ingen kommentarer

Gjennom 2023 jobbet Raad sammen med Flaget for å bli ISO-sertifisert, og 10.01.2024 hang beviset på veggen.

ISO-sertifisering er en frivillig kvalitetsprosess der organisasjonen blir vurdert og godkjent av et uavhengig sertifiseringsorgan ihht. internasjonale standarder fastsatt av International Organization for Standardization (ISO). 

Flaget og Raad har etablert et ledelsessystem i henhold til kravene i  

  • NS-EN ISO 9001:2015 – kvalitetsstyring 
  • NS-EN ISO 14001:2015 – miljøstyring 
  • NS-ISO 45001:2018 – ledelsessystemer for arbeidsmiljø 

NS-EN ISO 9001:2015 – kvalitetsstyring

Kvalitetsstyringsstandarden setter krav til organisasjonens evne til å levere produkter og tjenester som oppfyller kundens behov og forventninger. For å få til dette fokuserer ISO-arbeidet på å dokumentere og måle kvalitetssystemene, prosesstyring, kvalitetsledelse og kundefokus. 

NS-EN ISO 14001:2015 – miljøstyring

Hensikten med miljøstyringssystemet er å etablere et styringssystem for miljøledelse som bidrar til å indentifisere, kontrollere og redusere bedriftens miljøpåvirkning. Ved å kjenne gjelde lovverk, samt vår egen miljøpåvirkning, kan vi bidra til å jobbe mot en stadig mer bærekraftig utvikling.  

NS-ISO 45001:2018 – ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Arbeidet med ISO45001 bidrar til å indentifisere og håndtere mulige risikoer og farer knyttet til arbeidsmiljø. Dette bidrar til et tryggere og sunnere arbeidsmiljø, samt styrket omdømme. Sertifiseringen bidrar også til at vi er i bedre samsvar med alle lovpålagte krav. 

 

Hovedtanken bak sertifiseringsarbeidet er å oppnå kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen revideres derfor årlig. 

 

Vi er også ila. 2024 registrert i StartBank. 

Endringer i teamet – nye RAADgivere

Av Nyhet Ingen kommentarer

Vi styrker vår kompetanse. Høsten 2023 fant to nye rådgivere veien til Hokksund. Vi har gleden av å presentere både Annicken Toft-Zibell og Kim André Åby som våre nye medarbeidere. Vi har allerede rukket å bli godt kjent, og gleder oss til utfordringene som kommer.  

Annicken, vår nye sivilarkitekt

Anniken har erfaring fra NAV arkitekter og fra Lierhus. Masterutdannelsen tok hun ved Arkitektskolen i Aarhus, ved Institutt for arkitektonisk kulturarv, i 2010. 

Annicken har erfaring med ulike prosjekter av varierende størrelse, og besitter verdifull kompetanse i rollen som ansvarlig søker. Hun har jobbet med både offentlige og private oppdragsgiver, i store og små prosjekter, fra barnehager og kulturbygg, til feltutviklinger, privatboliger og mindre tilbygg.

Kim, vår nye sivilingeniør

Kim har bachelorgrad i byggeteknikk fra Høgskolen i Telemark og mastergrad fra NTNU i konstruksjonsteknikk (2016). Før han begynte hos oss har Kim vært innom både Multiconsult, Splitkon og Ny Struktur.  

Kim kjenner muligheter og begrensninger ifht. bruk av massivtre og limtre bedre enn de fleste, men prosjekterer også stål- og betongkonstruksjoner.  

I våres (2024) har også to medarbeidere sluttet hos oss. Knut Olav Strand Herlofsen planlegger nå nye samferdselsprosjekter hos NRC Group Norge, mens Iselin Fosseng Svaleng yter support og opplæring i Archicad og andre tegneprogrammer hos Nordic BIM group.

Vi takker begge for innsatsen i Raad, og ønsker lykke til videre!